End Wayback Rewrite JS Include 浩元印务
设为首页 | 最新新 | 加入收藏
Baidu

>> 供求分类
www.yaodongchuanmei.com www.zshfs.com www.agri-history.net www.woLawang.com.cn www.dgrixin.net www.huaqifc.com www.bjxuxiang.com www.hnyzzsp.com www.nd56.com www.cnLianfu.com www.qianLisunongchang.com www.yxahwy.com www.zhengzhouweb.com www.hmbyjc.com www.jhbuxi.com www.mstarsgroup.com www.jzchaoshi.com www.cqyongsheng.com www.tccqmy.com www.sksgg.com
   
招聘职位 发布时间 职位要求
招聘缝纫工人 2011-01-27 招聘缝纫工人会用电动缝纫机者优先若干名

招聘职位 发布时间 职位要求
招聘胶印装订工人 2011-05-13 招聘胶印装订工人有装订经验优先1名

招聘职位 发布时间 职位要求
招聘平面设计员 2011-05-13 招聘平面设计员有实践经验者优先1名

招聘职位 发布时间 职位要求
招聘平面实习生 2011-05-13 招聘平面实习生男女不限、年龄在18周岁以上、带薪实习

浩元印务
本站首页 | 企业简介 | 供求信息 | 产品展示 | 最新资讯 | 人才招聘 | 在线留言 | 联系我们 | 会员管理
.
.
版权所属:吉林省扶余县浩元印务  电话:0438-5062800

长春网站建设星广传媒  吉ICP备案000538  
漂浮广告 www.yaodongchuanmei.com www.zshfs.com www.agri-history.net www.woLawang.com.cn www.dgrixin.net www.huaqifc.com www.bjxuxiang.com www.hnyzzsp.com www.nd56.com www.cnLianfu.com www.qianLisunongchang.com www.yxahwy.com www.zhengzhouweb.com www.hmbyjc.com www.jhbuxi.com www.mstarsgroup.com www.jzchaoshi.com www.cqyongsheng.com www.tccqmy.com www.sksgg.com www.yaodongchuanmei.com www.zshfs.com www.agri-history.net www.woLawang.com.cn www.dgrixin.net www.huaqifc.com www.bjxuxiang.com www.hnyzzsp.com www.nd56.com www.cnLianfu.com www.qianLisunongchang.com www.yxahwy.com www.zhengzhouweb.com www.hmbyjc.com www.jhbuxi.com www.mstarsgroup.com www.jzchaoshi.com www.cqyongsheng.com www.tccqmy.com www.sksgg.comwww.yaodongchuanmei.com www.zshfs.com www.agri-history.net www.woLawang.com.cn www.dgrixin.net www.huaqifc.com www.bjxuxiang.com www.hnyzzsp.com www.nd56.com www.cnLianfu.com www.qianLisunongchang.com www.yxahwy.com www.zhengzhouweb.com www.hmbyjc.com www.jhbuxi.com www.mstarsgroup.com www.jzchaoshi.com www.cqyongsheng.com www.tccqmy.com www.sksgg.com